Espresso

Idag räcker det inte med bara en kopp kaffe, det ska vara gott också. De flesta kaffedrycker har espresson som bas. Beroende på mängd skummad mjölk som du tillsätter får du andra kaffedrycker som t ex cappuccino, cafeé latte eller macchiato etc. För att få ett gott espressokaffe behöver du en espressomaskin som kan pressa vattnet under högt tryck igenom de malda kaffebönorna. Den moderna espressomaskinen hettar upp vattnet till 90 - 96*C  och pressar vätskan genom finmalet kaffe vilket resulterar i en fyllig espresso med mycket crema.